Internetowa galeria wyposażenia wnętrz i spersonalizowanych prezentów na każdą wyjątkową okazję.

Produkcja i eksport replik broni

Początkowa produkcja była bardzo niewielka , trudno było bez środków finansowych, ani maszyn, mając zaledwie dwóch pracowników uruchomić produkcje na duża skale. Z upływem czasu produkcja była coraz większa, przechodząc przez różnorodne modernizacje i budo...

Zakład produkcyjny replik broni Denix S.A

Powstanie firmy zawdzięczamy dwóm osobom, Jose Carretero lutego i Sebastian Llull Salom, którzy byli zawodowo związani z branżą sztucznej biżuterii. Oni chcieli, utworzyć spółkę dla której głównym priorytetem będzie produkcja przedmiotów dekoracyjnych. Fir...

Advertencias Regulamin ES

La compañía DENIX, S.A. declina toda responsabilidad ante el uso inadecuado de los artículos fabricados y comercializados por la empresa y /o por sus distribuidores.Todos los artículos manufacturados por DENIX tienen un carácter únicamente decorativo y /o ...

Uwaga Regulamin PL

UWAGA:Firma DENIX SA nie bierze odpowiedzialności za nieodpowiednie wykorzystanie wyrobów i skomercjalizowane przedsiębiorstwo i / lub jej dystrybutorów.Wszystkie wyroby produkowane przez firmę DENIX S.A mają charakter wyłącznie dekoracyjny, kolekcjonersk...

Nawigacja

Nasza społeczność